Står du overfor en virksomhedsoverdragelse?

 

Regnskab

Har din virksomhed brug for krisehjælp? Det kan ske for selv den mest professionelle virksomhed, at man kommer ud for en krisesituation. Hvis virksomheden er truet på grund af udfordringer på det økonomiske, operationelle eller ledelsesmæssige niveau, kan det være nødvendigt med en rekonstruktion af virksomheden. I en alvorlig krisesituation kan virksomhedsoverdragelse være en realitet og en nødvendighed. Det kan også være, at det rigtige skridt i forhold til at vende udviklingen og sikre virksomhedens overlevelse, vil være en gennemgribende restrukturering af selve virksomheden eller i hvert fald virksomhedens interne processer. Det er ofte ledelsen, der mærker det største pres i forbindelse med en krise i virksomheden, og her kan det være svært at bevare overblikket og holde hovedet koldt. Det er selvfølgelig problematisk, for det vil netop kræve et køligt overblik og en evne til at analyse og vurdere problemet i dets helhed. Hvis ledelsen ikke er i stand til eller er godt nok klædt på til at håndtere krisen ordentlig, kan det ende med, at den kritiske situation bliver forværret og ikke overvindes.

Virksomhedsrådgivning i krisesituationer

En uvildig virksomhedsrådgiver kan i mange tilfælde være med til at vende udviklingen og hjælpe virksomheden sikkert igennem krisen. Et firma med erfaring i virksomhedsledelse og kriserådgivning kan hyres til at løse kriser i virksomheden. En uvildig økonomisk rådgiver vil for eksempel kunne hjælpe med at analysere og vurdere den finansielle situation og på den baggrund finde en løsning. Konsulenten vil kunne rådgive ledelsen omkring de beslutninger og tiltag, der kan vende udviklingen i positiv retning. Det vil som regel ske ved en omhyggelig gennemgang af budgetter, regnskaber og administrative processer for at finde uregelmæssigheder og for at kunne slå fast, hvor der er et problem, som har udløst eller forværret krisen i virksomheden. Derefter kan konsulenten hjælpe ledelsen med at få et økonomisk overblik og vise veje og løsningsmodeller i forhold til at få virksomheden ud af den økonomiske krise og på ret fod igen.

Hjælp til omstrukturering

I visse tilfælde kan det være nødvendigt, at virksomheden får omdefineret sine processer eller i yderste tilfælde sit forretningsgrundlag. Det er en omfattende opgave, og her kan en ekstern virksomhedsrådgiver med speciale i restrukturering af virksomheder være til stor hjælp. En virksomhedsrådgiver kan hjælpe ved at identificere årsagerne til, at krisen opstod, og på den baggrund kan konsulenten analysere situationens omfang og krisens konsekvenser, for på baggrund af dette at komme med en mulig løsning, uanset om den bedste løsning er intern restrukturering eller en decideret rekonstruktion af virksomheden.

Core Advice A/S
Arrenakkevej 20 A
3300 Frederiksværk
Tlf: 22 20 22 32