Køleanlæg med tanke på miljøet

Hvis du skal have indsat nyt køleanlæg i dine kølebiler, hvorfor så ikke få et anlæg, der er miljøvenligt såvel som effektivt? Hvis du står for flådestyring af kølebiler, ved du hvor vigtigt det er med et effektivt system, hvor temperaturen kan kontrolleres og forbliver den samme under hele kørslen og fragtperioden. Det stiller store krav til ethvert anlæg. Men hvor gamle køleanlæg ikke var særlig skånsomme mod miljøet, er det nu med moderne teknologi blevet nemmere at tage grønne hensyn og samtidig få et mere effektivt kølesystem til fragtvogne end nogensinde før.

Køleanlæg

Thermo King køleanlæg

Det amerikanske firma Thermo King er efterhånden velkendt også i Danmark for sit transportkøleanlæg. Det er et kølesystem, der kan tilpasses til biler og vogne i alle størrelser og med alle former for drivkraft. Firmaet leverer i dag til hele verden, og det betyder, at de også gennem deres lokale forhandlere kan sikre hurtig hjælp og reparation, hvilket er vigtigt når det gælder kølesystemer i køretøjer, der skal fragte gods som kun kan holde sig ved stabile temperaturer, så som for eksempel letfordærvelige fødevarer. Det smarte ved køleanlæggene er, at de er udstyrede med logs, der registrerer al data på hver eneste tur, som kølebilerne foretager. Det betyder, at du som vognmand hurtigt kan få sikre og pålidelige informationer om temperaturen i køleanlægget under hver tur, hvilket igen giver dig sikker dokumentation om, hvordan transporten af varerne reelt er foregået. Køleanlæggene fra Thermo King er miljøvenlige såvel som støjsvage.

Lev op til miljøkravene

I dag er det mest anvendte kølemiddel det såkaldte R404A. Fra januar 2015 er en ny EU-lov trådt i kraft, der skal udfase dette og andre miljøbelastende midler, og det betyder, at skal du have ændret eller ombygget din kølebil, skal dette middel udgå. I dag kan firmaer som blandt andet Thermo King tilbyde alternativer til R404A. Det er et såkaldt HFO kølemiddel, der nemt kan tilføres eksisterende køleanlæg, så disse ikke behøver at blive skiftet ud. HFO kølemidler er såkaldte naturlige kølemidler, der i modsætning til de gamle kølemidler ikke udskiller det forurenende klor, der kan nedbryde ozonlaget. Disse nye kølemidler virker lige så effektivt som de gamle og forurener langt mindre. I dag er det i langt større grad end før muligt at få køleprodukter eller få ombygget sit køleanlæg, så det kører på disse mere miljøvenlige gasser og kølemidler.

KH OneStop A/S
Hermesvej 13
6330 Padborg
73 30 25 00